İçeriğe geç

KVKK

GENEL BİLGİLENDİRME

Özüçler Süt olarak hizmetlerimizden faydalanan tüm muhataplarımız ve firmamızla ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak toplanmasına , işlenmesine , gerektiği durumlarda paylaşılmasına ve muhafazasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ve ” Veri Sorumlusu ” sıfatı ile kişisel verilerinizin gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede idari ve teknik güvenlik tedbirlerini almaktayız . Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmek olup ilgili dokumanlara bu sayfadan ulaşabilirsiniz