İçeriğe geç

Çevre Politikamız

ÖZÜÇLER SÜT ÜRÜNLERİ, tesislerindeki üretimi ile Türkiye’nin öncü  kuruluşudur. Burada açıklanan çevre politikası, şirketimizdeki üretim prosesini direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetleri kapsar.

Biz, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. 

ÖZÜÇLER SÜT ÜRÜNLERİ ÇEVRE POLİTİKAMIZ;

  • İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak.
  • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.
  • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
  • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak.
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek. 
  • Çalışanlara ve müteahhitlere, çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.
  • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.
  • Gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmektir.