ÖZÜÇLER SÜT ÜRÜNLERİ olarak geleneksel değerlerimizden taviz vermeden; kalite kontrol sisteminin esasları doğrultusunda, üst düzey teknoloji ve tamamen hijyenik şartlarda üretilen ürünlerimizi , güvenle tüketebilirsiniz.

Amacımız müşterilerimize güvenle tüketebilecekleri,  doğal, sağlıklı ve kaliteli ürünler sunmak, firmamızın gelişimini ve rekabet gücünü sürekli kılmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için:

  • Yasal ve teknik mevzuat şartlarına uyarak , müşterilerimizin sağlığına yönelik her türlü tehlikeye karşı gerekli kontrol önlemlerini uygularız,
  • Ürünlerimizin kalitesini ve güvenliğini, faaliyetlerimizin etkinliğini sürekli iyileştiririz,
  • Hammadde ve girdilerimizin temininden mamullerimizin müşterilerimize teslimine kadar ki tüm aşamalarda müşteri sağlığını ön planda tutuyoruz.
  • Personelimizin sağlık ve güvenliği ile sosyal haklarının korunmasına önem veririz,
  • Çevre sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, çevre kirliliğini önlemeyi ve geri dönüşümü sağlamayı önemli bir sorumluluğumuz olarak görürüz.